Avís legal

PRIMERA : INFORMACIÓ LEGAL
La propietària d’aquest lloc web és de Punt Gastronomic de la Noguera S.L., entitat mercantil constituïda a l’empara de la legislació espanyola, amb domicili social a Balaguer – 25600, Plaça Mercadal, 5-6, amb CIF B25824392. Dades registrals :

Els usuaris, a més , disposen de la següent adreça per dirigir peticions, reclamacions o altres qüestions : Plaça Mercadal, 5-6, 25600 Balaguer, Lleida.

Amb caràcter general, les relacions entre LÍNIA GRÀFICA i els seus clients derivades de la contractació dels productes i serveis continguts en aquesta web, es troben sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyoles .

Aquest website ha estat creat per Punt Gastronomic de la Noguera S.L., amb caràcter informatiu i per a ús personal . El fet d’accedir a aquest web implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions.

SEGONA : CONDICIONS D’ÚS.
Els continguts , activitats comercials , productes i serveis inclosos en aquest lloc web no estan concebuts ni dirigits a aquelles persones que resideixin en jurisdiccions on els seus continguts no es trobin autoritzats.

L’accés a aquest website és responsabilitat exclusiva dels usuaris.

L’accés a aquest website no suposa establir cap tipus de relació de caràcter comercial entre Noguera S.L. i l’usuari .

L’accés i navegació en aquest website suposa acceptar i conèixer els advertiments legals , condicions i termes d’ús contingudes en ell.

TERCERA : CONTINGUTS
La informació que apareix en aquest lloc web és la vigent en la data de la seva última actualització. Punt Gastronomic de la Noguera S.L. es reserva el dret a actualitzar , modificar o eliminar la informació d’aquest website, podent limitar o no permetre l’ accés a aquest web.

No es podrà alterar , canviar , modificar o adaptar aquest website . No obstant això , Noguera S.L. es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment , els canvis i modificacions estimi convenients , podent fer ús de tal facultat en qualsevol moment i sense previ avís.

Punt Gastronomic de la Noguera S.L. realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer en aquest website. Noguera S.L. no garanteix ni es responsabilitza de les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors en els continguts que poguessin aparèixer en aquest website, proporcionats per tercers .

Punt Gastronomic de la Noguera S.L. no assumeix cap responsabilitat per les discrepàncies que poguessin existir entre els documents impresos i la versió electrònica publicada en aquest website . En cas de discrepància entre la versió impresa i la publicada al website , prevaldrà la versió impresa .

QUARTA : NAVEGACIÓ
L’accés i navegació en aquest website suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús contingudes en ell. Punt Gastronomic de la Noguera S.L. realitza els màxims esforços perquè la navegació es realitzi en les millors condicions i evitar els perjudicis de qualsevol tipus que poguessin ocasionar-se durant la mateixa.

Aquest website ha estat dissenyat per suportar el navegador Internet Explorer i Mozilla Firefox. Punt Gastronomic de la Noguera S.L. no es fa responsable dels perjudicis, de qualsevol índole, que poguessin ocasionar-se als usuaris per la utilització d’altres navegadors o versions diferents dels navegadors pels que ha estat dissenyat el lloc web.

Punt Gastronomic de la Noguera S.L. no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest web sigui ininterromput o que estigui lliure d’error. Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o software al que pugui accedir-se a través d’aquest lloc web , estigui lliure d’error o causi un dany . En cap cas Punt Gastronomic de la Noguera S.L. serà responsable per les pèrdues , danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés i l’ús de la pàgina web, incloent però no limitant-se , als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus. Punt Gastronomic de la Noguera S.L. no es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquest website . En particular , no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer en qualsevol operació fins i tot de naturalesa financera.

Els serveis oferts en aquest lloc web només poden ser utilitzats correctament si es compleixen les especificacions tècniques per a les quals ha estat dissenyat.

Més informació sobre la nostra política de privacitat.

Més informació sobre el nostre avís legal.

Contacte

Telèfon

+(0034) 973 445 012

Email

lobistro@lobistro.cat

Adreça

Plaça del Mercadal, 5
25600 Balaguer, Lleida

Horaris:

  • De Dimarts a Diumenge de 9h a 00h.

Dilluns tancat per descans setmanal

No acceptem reserves de menys 6 persones